قرمز سبز آبي خاکستري
توانگرى و درويشى آنگاه آشكار شود كه در قيامت عرضه بر كردگار شود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت