قرمز سبز آبي خاکستري
در شگفتم از آن كه نوميد است و آمرزش خواستن تواند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت